Časté otázky - FAQ

1. Kdo je to virtuální operátor?

Virtuální operátor = telefonní (mobilní) operátor, který nemá vlastní technickou infrastrukturu (vysílače apod.). Virtuální operátoři si technickou infrastrukturu pronajímají od mobilních operátorů, kteří technickou síť mají (O2, Vodafone, T-Mobile, Ufon). Všechny služby však virtuální operátoři poskytují koncovým zákazníkům sami. Řadový koncový zákazník kvalitativně fakticky nepozná (resp. neměl by poznat) rozdíl mezi virtuálním operátorem a klasickým mobilním operátorem.

2. Co je to FUP limit?

FUP je zkratka Fair User Policy, což volně přeloženo znamená: pravidla férového užívání. Limit FUP hlídá, aby všichni zákazníci internetového připojení měli stejnou kvalitu a stejnou dostupnost datového přenosu. FUP limit se aktivuje tehdy, když objem přenášených dat přesáhne předem stanovenou hranici – limit (např. 500 MB). Po překročení sjednaného FUP limitu (objemu dat) se sníží rychlost datového připojení – načítání internetových stránek pak trvá zpravidla podstatně delší dobu a stahování objemnějších souborů trvá též velmi dlouhou dobu nebo nefunguje vůbec. FUP limit má zpravidla platnost jednoho zúčtovacího období (většinou 1 měsíc). Příklad: je sjednán FUP limit 500 MB na jedno zúčtovací období, přičemž zúčtovací období je vždy od prvního do posledního dne v měsíci (pro příklad od 1. do 31.). Internet používáme často, často stahujeme soubory a tak FUP limit 500 MB vyčerpáme již např. pátý den v měsíci. V okamžiku vyčerpání FUP limitu sice připojení k internetu stále funguje, ale je dočasně (do posledního dne v měsíci) snížena rychlost internetu – datového připojení. Tzn. internet je až do posledního dne v měsíci podstatně pomalejší a v některých případech i nepoužitelný. Od prvního dne následujícího měsíce (nového zúčtovacího období) je FUP limit znovu obnoven, počítán od nuly, tzn. internet funguje znovu rychle do doby, než dosáhneme objemu přenosu dat 500 MB.

3. Co je to VoIP?

VoIP je zkratka Voice over Internet Protocol, což v překladu znamená: přenos hlasu internetovým protokolem nebo také telefonování přes internet. VoIP je technologie, která umožňuje přenos hlasu pomocí počítače, či jiného média připojeného k internetové síti. K telefonování přes VoIP potřebujeme koncové zařízení (IP telefon nebo VoIP adaptér nebo VoIP software na počítači se zvukovou kartou) a spojovací médium (přenosovou síť).

3. Co je to prefix?

Prefix telefonního čísla se používá jako předvolba při telefonování do jiného státu.

Pokud voláme z jednoho státu do druhého, vkládáme navíc před tel. číslo ještě tzv. prefix. U nás v České republice nebo na Slovensku nebo ve většině evropských zemí je prefix + nebo 00. Ale např. v USA a Kanadě je prefix 011, Japonsku 001. V praxi to znamená, že při telefonování z USA do České republiky (např. na číslo Vodafonu 777 123 456) vytočíme na území USA tel. číslo 011420777123456 – 011 je prefix USA, 420 je mezinárodní tel. předvolba České republiky, 777123456 je samotné tel. číslo.

Pokud bychom volali z České republiky do USA, tak vytočíme tel. číslo 001777123456 – 00 je prefix ČR, 1 je mezinárodní tel. předvolba USA, 777123456 je samotné tel. číslo.

Pokud bychom volali z České republiky na Slovensko, tak vytočíme tel. číslo 00421777123456 – 00 je prefix ČR, 421 je mezinárodní tel. předvolba Slovenska, 777123456 je samotné tel. číslo.

Pokud bychom volali ze Slovenska do České republiky, tak vytočíme tel. číslo 00420777123456 – 00 je prefix Slovenska, 420 je mezinárodní tel. předvolba České republiky, 777123456 je samotné tel. číslo.

---