PŘedčasný důchod

Odejít do předčasného starobního důchodu, až o několik let dříve oproti řádnému termínu odchodu do starobního důchodu, využívají především lidé, kteří ztratili zaměstnání, nebo už nemohou pracovat, většinou ze zdravotních důvodů. 

duchodova-pohoda-ostrov-Kos

Ostrov Kos - staré lázně

Jaký je minimální věk pro odchod do předčasného starobního důchodu?

Minimální věk pro odchod do předčasného starobního důchodu je zatím 60 let. Podrobnější podmínky pro předčasný starobní důchod jsou popsány v odstavci níže..

Aby bylo možné nastoupit do předčasného starobního důchodu, je potřeba:

  • Mít odpracováno minimálně 35 let, přesněji mít zaplaceno sociálního pojištění po dobu 35 let. Do této doby se započítávají i doby tzv. "náhrádní doby pojištění". 
  • Mít odpracováno 30 let, a to bez náhradních dob pojištění.
  • Do předčasného starobního důchodu je možné odejít o 3 roky dříve v případě, že standardní důchodový věk je 63 let a méně. V případě, že standardní věk odchodu do důchodu je vyšší než 63 let, je možné odejít do předčasného důchodu až o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech.

Pozor, neplést předčasný starobní důchod a předdůchod

Předčasný starobní důchod je financován ze státního rozpočtu.

Předdůchod je dobrovolné doplňkové penzijní spoření. Jedná se o komerční penzijní připojištění. Někdy se také pro tento druh penzijního připojištění používá termín III. pilíř důchodového systému. Na rozdíl od státního důchodu je (měl by být) "předdůchod" vyplácen penzijní společností, u které klient spořil.

Vlastizrada